Ντουλαπα

Ντουλάπα κατασκευασμένη από την Αλεξάνδρα και τον Πάνο

στην Πρέβεζα. Το υλικό που επιλέχθηκε ήταν μελαμίνη, τόσο

για τα εσωτερικά όσο και για τα εξωτερικά.
tsatsiou_ntoulapa